martedì 8 dicembre 2015

RAI ESTERI Testa di maiale davanti a una moschea di Filadelfia. "Lanciata da un veicolo in corsa"


RAI ESTERI. TESTA DI MAIALE LANCIATA DA AUTO IN CORSA A FILADELFIA