venerdì 4 febbraio 2011

Sarà un bel souvenir. Ligabue